Písecká 283, 386 01 Strakonice
383 321 217
firma@elektrostavst.cz

Potenciál společnosti

Oficiální stránky společnosti působící po celé České republice.

• bohaté zkušenosti v oblasti elektromontážních činností ve výstavbě, provozu a údržbě elektroenergetických zařízení

• zkušenosti se zajišťováním pracoviště a s manipulacemi na zařízení NN a VN

• vysoký potenciál odborně vyškolených pracovníků

• vysoká operativnosti firmy, minimalizace doby a počtu bezproudí

• moderní technické vybavení v oblasti mechanizace a pracovního nářadí

• vlastní výroba rozvaděčů NN, možnost okamžitého dodání a osazení náhradního rozvaděče pro případ havárií

• monitorování kvality pracovních procesů

• vyhodnocování efektivního využívání pracovní doby prostředky GPS

• vysoká úroveň v oblasti kvality, dodržování technologické kázně a předpisů BOZP

• vlastní projekční střediska, inženýrská činnost, geodetické práce

• zpracován jednotný systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

• velké zkušenosti s výběrem a řízením subdodavatelů pro zajišťování subdodavatelských činností

• vlastní stavební dvory, skladové hospodářství, operativnost při odstraňování poruch